VÍCE NEŽ TŘICETILETÁ SÁGA IKARIE XB-1

Kdysi v šerém dávnověku minulého století nastala chvíle, kdy to vypadalo, že může vzniknout časopis věnovaný science-fiction.

I mocně debatovali moudří mužové, posléze pojmenovaní jako otcové zakladatelé, o tom, jak by měl vypadat. Vznikly prý dva tábory skoro nesmiřitelné, na jedné straně vedené slovutným Ondřejem Neffem, kterýžto tvrdil, že literární časopis by měl přinášet literaturu, tedy povídky a toť vše.

Druhá strana, vedená později též slovutným Jardou Olšou Juniorem prosazovala i teoretickou součást, jako jsou články o všem možném, co se SF týče, recenze na filmy a knihy apod. Po dlouhých debatách vzali mužové v potaz příklad polské Fantastyky a publicistická část časopisu dostala zelenou.

Po mnoha letech vydávání časopisu však změnila vládnoucí věrchuška ekonomické podmínky tak, že prakticky znemožnila vydávání menších zájmových časopisů.

Proto jsme se přiklonili k původnímu návrhu páně Neffa a začali vydávat knihu, každý měsíc obsahující zahraniční a české povídky, občas doplněné nějakým zajímavým článkem.

To ovšem neznamená, že v případě, že se ekonomické podmínky změní, což se v naší republice nedá vyloučit, vrátíme se k původnímu konceptu páně Olši a časopisu.

Bohužel nejsme obdařeni Libušinou jasnozřivostí, abychom byli schopni prorokovat, kdy k tomu může dojít.

Leč přesto věříme, že i nadále nám zachová laskavé čtenářstvo svou přízeň.

Vlado Ríša :-)